Duplikaty

Wydawanie duplikatów świadectw/legitymacji szkolnych.

 1.  Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw/ legitymacji szkolnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z 7.06.2023 r. w sprawie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2023.1120 ze zm.).

W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć:

 1. wniosek  o wydanie duplikatu,
 2. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (odcinek wpłaty lub kserokopia).

 

II. Opłaty.

Zgodnie  z  ustawą o opłacie  skarbowej z  dnia 4.09.2023 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2023.2111  ze zm.):

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł;

- za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej
od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł za 1 dokument.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

ul. Stefana Żeromskiego 10, 26-600 Radom

Bank PEKOA S.A. II/O Radom

54 1240 3259 1111 0010 0921 1743

z dopiskiem „za wydanie duplikatu świadectwa – (imię i nazwisko)” lub „za wydanie duplikatu legitymacji – (imię i nazwisko – klasa)”

III. Miejsce złożenia dokumentów.

Wniosek wraz z dowodem opłaty można złożyć:

 1. w sekretariacie szkoły,
 2. przesłać na adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu ul. Stefana    
  Żeromskiego 10, 26-600 Radom,
 3. przesłać na jedną z poniższych skrzynek mailowych szkoły:

 lo1@radom.pl.pl

e-PUAP: LO1KopernikRadom,

e-Doręczenia: AE:PL-55407-26551-GFGJA-22,

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wnioski niekompletne, niepodpisane i/lub bez dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

IV. Odbiór dokumentu:

 1. osobiście w sekretariacie szkoły,

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.