Projekty

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

PROJEKTY UNIJNE I OGÓLNOPOLSKIE

„DEUTSCH PLUS” Ogólnopolski projekt z języka niemieckiego Goethe-Institut pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce

koordynator: Teresa Ciepły

okres realizacji: 2019 – obecnie

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/m/spr/eng/dep.html

 

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

Projekt „Europejski Dzień Języków”

koordynatorzy: nauczyciele języków obcych

okres realizacji: wrzesień 2023

 

Projekt "Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych"

koordynator: bibliotekarz

okres realizacji: październik 2023

 

Projekt „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”

koordynator: bibliotekarz

okres realizacji: kwiecień 2024

 

Projekt „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”

koordynator: Iwona Górska

okres realizacji: luty 2024

 

Projekt „Akcja ZNICZ”

koordynator: Sylwia Głowacka

okres realizacji: październik 2023

 

Projekt „Dzień Sportu Szkolnego”

koordynatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego

okres realizacji: czerwiec 2024

 

Projekt „Szkoła Promocji Zdrowia"

koordynator: Katarzyna Rahman

okres realizacji: 2023–2024

 

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”

koordynator: Małgorzata Rychlik

okres realizacji: listopad 2023

 

Program „Zdrowe piersi są OK!”

koordynatorzy: nauczyciele specjaliści

okres realizacji: 2023–2024

 

Program „Wybierz życie – Pierwszy Krok”

koordynatorzy: nauczyciele biologii

okres realizacji: 2023-2024

 

Projekt „Profilaktyka HIV/AIDS”

koordynatorzy: pedagog szkolny i nauczyciele biologii

okres realizacji: 2023 – 2024

 

Projekt „Znamię! Znam je?”

koordynator: pedagog szkolny

okres realizacji: 2023-2024

Kampania „Znamię! Znam je?”

O Kampanii

 

 


REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

PROJEKTY UNIJNE I OGÓLNOPOLSKIE

„DEUTSCH PLUS” Ogólnopolski projekt z języka niemieckiego Goethe-Institut pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce

koordynator: Teresa Ciepły

okres realizacji: 2019 – 2022

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/m/spr/eng/dep.html

 

„NARODOWY DZIEŃ SPORTU” 

koordynator: Magdalena Muszyńska

okres realizacji: 18 września 2022

https://narodowydziensportu.pl/

 

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

Projekt „Europejski Dzień Języków”

koordynator: Teresa Ciepły

okres realizacji: wrzesień 2022

 

Projekt "Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych"

koordynator: Alicja Skrzek

okres realizacji: październik 2022

 

Projekt „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”

koordynator: Alicja Skrzek

okres realizacji: kwiecień 2023

 

Projekt „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”

koordynator: Agnieszka Pankowska-Adamczyk

okres realizacji: luty 2023

 

Projekt „Akcja ZNICZ”

koordynator: Sylwia Głowacka

okres realizacji: październik 2022

 

Projekt „Dzień Sportu Szkolnego”

koordynatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego

okres realizacji: czerwiec 2023

 

Projekt „Szkoła Promocji Zdrowia"

koordynatorzy: Katarzyna Rahman, Magdalena Muszyńska

okres realizacji: 2022–2023

 

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”

koordynator: Małgorzata Rychlik

okres realizacji: listopad 2022

 

Program „Zdrowe piersi są OK!”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny

okres realizacji: 2022–2023

 

Program „Wybierz życie – Pierwszy Krok”

koordynator: nauczyciele biologii

okres realizacji: 2023

 

Projekt „Profilaktyka HIV/AIDS”

koordynator: Urszula Balcerzak - pedagog szkolny i nauczyciele biologii

okres realizacji: 2022 – 2023

 

Projekt „Znamię! Znam je?”

koordynator: Urszula Balcerzak - pedagog szkolny

okres realizacji: 2022-2023

Kampania „Znamię! Znam je?”

O Kampanii

 

 

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

PROJEKTY UNIJNE I OGÓLNOPOLSKIE

„Lekcja:Enter” Ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej  

koordynator: Agnieszka Ścieglińska

okres realizacji: 2021 – 2022

https://lekcjaenter.pl/

https://lekcjaenter.pl/konkurs

https://lekcjaenter.pl/baza-wiedzy/post/projekt-interdyscyplinarny-gesundes-leben-radom

Napisał o nas Instytut Spraw Publicznych, który jest fundatorem nagrody zdobytej przez nas w konkursie.

DOBRE PRAKTYKI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII W NAUCZANIU 

 

„DEUTSCH PLUS” Ogólnopolski projekt z języka niemieckiego Goethe-Institut pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce

koordynator: Teresa Ciepły

okres realizacji: 2019 – 2022

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/m/spr/eng/dep.html

 

Ogólnopolski program „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” pod patronatem Prezydenta RP

koordynator: Tomasz Kmiotek

okres realizacji: kwiecień 2022

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/

 

Ogólnopolski projekt grantowy „CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO”

koordynator: Tomasz Kmiotek

okres realizacji: październik 2021-czerwiec 2022

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (cmi.edu.pl)

 

 

„NARODOWY DZIEŃ SPORTU” 

koordynator: Małgorzata Rychlik

okres realizacji: wrzesień 2021

https://narodowydziensportu.pl/ 

 

 

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

Projekt „Europejski Dzień Języków”

koordynator: Teresa Ciepły

okres realizacji: wrzesień 2021

 

Projekt „Znam swój talent”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny

okres realizacji: 2021 – 2022

 

Projekt „Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu”

koordynator: Iwona Górska, Agnieszka Pankowska-Adamczyk

okres realizacji: wrzesień 2021

 

Projekt „Święto liczby Pi”

koordynator: Beata Dutkowska-Żaczek, Kamila Gawrońska

okres realizacji: marzec 2022

 

Projekt "Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych"

koordynator: Alicja Skrzek

okres realizacji: październik 2021

 

Projekt „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”

koordynator: Alicja Skrzek

okres realizacji: kwiecień 2022

 

Projekt „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”

koordynator: Agnieszka Pankowska-Adamczyk

okres realizacji: luty 2022

 

Projekt „Akcja ZNICZ”

koordynator: Sylwia Głowacka

okres realizacji: październik 2021

 

Program edukacyjny: "Edukujemy – Pomagamy. Zbiórka surowców wtórnych"

koordynator: Ewelina Bator

Organizator: REBA Organizacja Odzysku S.A.

okres realizacji: 2021-2022

 

Projekt „Dzień Sportu Szkolnego”

koordynatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego

okres realizacji: czerwiec 2022

 

Projekt „Szkoła Promocji Zdrowia"

koordynatorzy: Agnieszka Matysiak, Magdalena Muszyńska

okres realizacji: 2021 – 2022

 

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”

koordynator: Małgorzata Rychlik

okres realizacji: listopad 2020

 

Program „Zdrowe piersi są OK!”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny

okres realizacji: 2021 – 2022

 

Program „Wybierz życie – Pierwszy Krok”

koordynator: nauczyciele biologii

okres realizacji: 2022

 

Projekt „Profilaktyka HIV/AIDS”

koordynator: Ewa Kutyła i nauczyciele biologii

okres realizacji: 2021 – 2022

 

Projekt „Znamię! Znam je?”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny

okres realizacji: 2022

Kampania „Znamię! Znam je?”

O Kampanii

 


REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

PROJEKTY UNIJNE I OGÓLNOPOLSKIE

Projekt unijny „Innowacyjna szkoła – Kreatywny uczeń”

Koordynator: Agnieszka Ścieglińska - Dyrektor szkoły

okres realizacji: 2018-2020

Ogólnopolski program „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” pod patronatem Prezydenta RP

Koordynator: Marek Grych

okres realizacji: kwiecień 2021

„DEUTSCH PLUS” Ogólnopolski projekt z języka niemieckiego Goethe-Institut pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce

Koordynator: Teresa Ciepły

okres realizacji: 2019 - 2021

 

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

Mazowiecki Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

biologia i chemia: Julia Piszczek 1c - opiekun: p. Ewelina Bator
język angielski: Amelia Góralska 1c - opiekun: p. Małgorzata Jasieńska

Projekt „Znam swój talent”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny,  Magdalena Muszyńska

okres realizacji: 2020 - 2021

Projekt „Europejski Dzień Języków”

koordynator: Teresa Ciepły, Małgorzata Jasieńska, Kinga Rutka

okres realizacji: wrzesień 2020

Projekt "Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych"

koordynator: Barbara Cicha

okres realizacji: październik 2020

Projekt „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”

koordynator: Barbara Cicha

okres realizacji: kwiecień 2021

Projekt „Radomska Wiosna Literacka”

koordynator: Agnieszka Pankowska, Barbara Cicha

okres realizacji: marzec/kwiecień 2021

Projekt „Akcja ZNICZ”

koordynator: Sylwia Głowacka

okres realizacji: październik 2020

Program edukacyjny: "Zbieraj baterie"

koordynator: Dorota Mrochoń- Młochowska

Organizator (koordynator krajowy): Biosystem S.A.

okres realizacji: 2020-2021

Program edukacyjny: "Edukujemy – Pomagamy. Zbiórka surowców wtórnych"

koordynator: Ewelina Bator

Organizator: REBA Organizacja Odzysku S.A.

okres realizacji: 2020-2021

Projekt „Dzień Sportu Szkolnego”

koordynatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego

okres realizacji: czerwiec 2021

Projekt „Szkoła Promocji Zdrowia"

koordynatorzy: Agnieszka Matysiak, Magdalena Muszyńska

okres realizacji: 2020 - 2021

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”

koordynator: Małgorzata Rychlik

okres realizacji: listopad 2020

Program „Zdrowe piersi są OK!”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny

okres realizacji: 2020 - 2021

Program „Wybierz życie – Pierwszy Krok”

koordynator: nauczyciele biologii

okres realizacji: 2021

Projekt „Profilaktyka HIV/AIDS”

koordynator: Ewa Kutyła i nauczyciele biologii

okres realizacji: 2020 - 2021

Projekt „Znamię! Znam je?”

koordynator: Ewa Kutyła - pedagog szkolny

Kampania „Znamię! Znam je?”

O Kampanii

okres realizacji: 2021

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.