Historia szkoły

 

1września 1930
Utworzenie Oddziałów Żeńskich przy Państwowym Gimnazjum Męskim im. Dr T. Chałubińskiego. Oddziały Żeńskie zajmowały pomieszczenia przy ul. Długiej 18 (obecnie ul. Traugutta 51) w niewielkim parterowym budynku.

15 listopada 1931r
Oficjalne oddanie do użytku gmachu szkolnego Oddziałów Żeńskich wybudowanego na placu miejskim na rogu obecnych ulic Narutowicza i Chałubińskiego. Poświęcenia dokonał ks. dr Gierycz. Budynek ten rozbudowano na potrzeby szkoły w latach 1935 - 1938.

1933 rok
Pierwsza matura. Szkołę opuszczają pierwsze absolwentki. Maturę zdało 16 dziewcząt.


1939 rok
Usamodzielnienie się Oddziałów Żeńskich. Szkoła uzyskała miano III Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Radomiu. 

wrzesień 1939r
Zajęcie budynku szkolnego na koszary dla żołnierzy niemieckich. 

21 listopada 1939r
Wznowienie działalności Gimnazjum za zgodą cywilnych władz okupacyjnych w lokalu przy ul. Kelles-Krauza 7

 

 

2 stycznia 1940 r.

Decyzją władz okupacyjnych zamknięto wszystkie średnie szkoły ogólnokształcące. III Gimnazjum i Liceum Żeńskie przestało działać po sześciu tygodniach pracy.

 

luty 1940 rok

Nauczycielka III Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego pani Mieczysława Pietrusiewicz stanęła na czele Tajnej Komisji Porozumiewawczej Dyrektorów, której celem było zorganizowanie tajnego nauczania na szczeblu szkół średnich Ogólnokształcących.

 

1940-1944 rok

III Gimnazjum i Liceum Żeńskie prowadzi tajne nauczanie w prywatnych domach w Radomiu i Garbatce, którym objęte było od 50 do 200 uczennic. W okresie tajnego nauczania tej szkoły pracowało łącznie 30 nauczycieli.

 

1943 rok

Pożar przedwojennego budynku szkoły, w którym znajdował się magazyn leków i środków opatrunkowych. (Przyczyn pożaru nie ustalono)

 

12 lutego 1945 r.

Decyzja Zarządu Miasta w sprawie przekazania budynku byłego Rządowego Rosyjskiego Gimnazjum Żeńskiego na potrzeby szkoły (obecnie róg ulicy Żeromskiego i Traugutta), która natychmiast rozpoczęła swoją działalność. Było to pełne 4-letnie Gimnazjum i 2-letnie Liceum typu humanistycznego.

 

5 maja 1945 r.

Wręczenie świadectw dojrzałości wszystkim okupacyjnym maturzystom.

 

1947 rok

Połączenie Gimnazjum i Liceum w jednolitą szkołę i nadanie jej nazwy III Państwowe Liceum Żeńskie.

 

1949 rok

Przekształcenie III Państwowego Liceum Żeńskiego w Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego, jedyną tego typu na terenie miasta. Pojawiła się tym samym III Państwowa Żeńska Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.

 

1 września 1959 r.

W ramach reorganizacji szkolnictwa licealnego w Radomiu szkoła otrzymała nazwę "I Liceum Ogólnokształcące".

 

Rok szkolny 1968/1969

Pierwszy raz w historii szkoły przyjęto do klasy pierwszej chłopców, co spowodowało przekształcenie I LO ze szkoły żeńskiej w koedukacyjną.

 

16 czerwca 1970 r.

Odsłonięcie w szkole tablicy pamiątkowej ku czci zamordowanych nauczycieli i uczennic w czasie okupacji.

 

16 kwietnia 1972 r.

Nadanie I LO imienia Mikołaja Kopernika i wręczenie sztandaru szkoły.

 

1977-1981 rok

Remont generalny budynku I LO. Przeniesienie szkoły do budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Radomiu, ul. Kujawska.

 

1 września 1981 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego po czteroletniej przerwie w odrestaurowanym gmachu przy ul. Żeromskiego 10.

 

2000 rok

Szkoła zyskała nowe oblicze - fasada budynku została odnowiona i pomalowana na kolory: biały i seledynowy.

 

7.10.2000

Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły i zjazd absolwentów.

 

7.10.2005

Jubileusz 75-lecia szkoły

 

2007 r.

Podjęcie działań mających na celu uwłaszczenie przez zasiedzenie gruntów, na których znajduje się szkoła. Rozpoczęcie starań o budowę nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

 

2008 r.

Rozpoczęcie udostępniania zbiorów bibliotecznych w programie MOL.

Wprowadzenie bezprzewodowej sieci internetowej na terenie całej szkoły.

Rozpoczęcie funkcjonowania dziennika elektronicznego.

 

2009 r.

Pozyskanie środków unijnych na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

 

2010 r.

Wprowadzenie odświętnego stroju (togi i birety w kolorze czerwonym) dla uczniów najstarszych klas I LO

 

9.10.2010

Jubileusz 80-lecia szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotokronice.

 

 

2011 r.

Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Klasa III B zdobyła tytuł Najsympatyczniejszych maturzystów 2011 r. i wygrała wycieczkę do Strasburga.

Udział w projekcie „Szkoła Dialogu” realizowanym przez Forum Dialogu Między Narodami.

Morska wyprawa do Chorwacji – rejs po Adriatyku.

I turniej w piłce koszykowej chłopców o puchar Dyrektora I LO.

Wizyta ambasadorów USA w Polsce i USA w Czechach w ramach projektu „Szkoła Dialogu”.

 

2012 r.

Konferencja „Społeczne i prawne aspekty przemocy w rodzinie – dziecko osoba szczególnej troski” zorganizowana we współpracy z Wydziałem Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Udział w obchodach 200-lecia cmentarza rzymskokatolickiego w Radomiu – występ młodzieży w KŚTiG ”Łaźnia”

Rejs po Adriatyku zorganizowany przez szkolną sekcję żeglarską.

Realizacja projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”

Wizyta liderów społeczności żydowskiej w ramach projektu Szkoła Dialogu.

Samorząd Uczniowski otrzymał tytuł „Najlepszy Samorząd Szkolny” podczas I Forum Samorządów Uczniowskich.

 

2013 r.

Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego – wieczornice dla mieszkańców Radomia.

Konferencja dla nauczycieli i uczniów X Muza w podstawie programowej, zorganizowana w OKiSz „Resursa Obywatelska” we współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Uzyskanie tytułu „Bezpieczna szkoła”.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – apel pamięci podczas uroczystości miejskich.

73 rocznica pierwszych masowych egzekucji na Firleju - apel pamięci podczas uroczystości miejskich.

3 rocznica katastrofy pod Smoleńskiem – program artystyczny o Arturze Ziętku podczas uroczystości miejskich.

Wycieczka dla mieszkańców Radomia Radomskie pamiątki powstania styczniowego.

 

2014 r.

Gala Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim w Warszawie – szkoła otrzymała dyplom za kontynuowanie działań podjętych w 2011 r.

W – jak Wierzbicki, prelekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz pokaz filmu zrealizowanego przez uczniów o znanym radomskim restauratorze.

Wystawa Gorzka chwała – powstanie styczniowe 1863 r. przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

III miejsce dla Samorządu Uczniowskiego podczas II Forum Samorządów Uczniowskich.

Decyzją Rady Pedagogicznej, absolwent Arkadiusz Burski, wybitny śpiewak operowy, zyskał miano chluby szkoły.

Realizacja projektu „Żydowskie Motywy w Szkole Dialogu” w ramach 6 Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”.

Spotkanie absolwentów z 1989 r.

Złożenie wniosku do budżetu obywatelskiego o budowę wielofunkcyjnego boiska „Chcemy Orlika dla Kopernika”.

Utworzenie teatru szkolnego. Spektakl Weronika postanawia umrzeć był wystawiony podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Obchody Dni Jana Karskiego.

 

2015 r.

Gala Szkoły Dialogu – kolejny dyplom dla szkoły za kontynuowanie działań.

Apel pamięci podczas Rajdu Pamięci Firlej 2015.

Prace archeologiczne na boisku szkolnym.

Rozpoczęcie budowy nowego boiska.

Uroczyste Otwarcie boiska
Festiwal Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie III miejsce chóru szkolnego.

2016 r.

Apel pamięci podczas Rajdu Szkolnego.
Gala Szkoły Dialogu- kolejny dyplom dla szkoły za kontynuowanie działań.
I miejsce dla Samorządu Uczniowskiego podczas III Forum Samorządów Uczniowskich
Obchody Dnia Patrona Szkoły i Odkrywców Talentów.
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Gala  Ośmiu wspaniałych - tytuł wolontariusza roku.
Rejs po Adriatyku.

2017 r.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Koncert Talentów i Dzień Patrona Szkoły.
Apel  pamięci podczas Rajdu Pamięci Firlej 2017.
Radomski Piknik Naukowy- kontynuacja działań.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego -uhonorowanie p. Ewy Serafin Medalem im. Zofii Matysikowej.

2018 r.

Otrzymanie tytułu Brązowej Szkoły 2018 r. w rankingu Perspektyw.
Koncert Talentów i Dzień Patrona Szkoły.
Apel pamięci podczas Rajdu Pamięci Firlej 2018.

2019 r.

Otrzymanie tytułu Srebrnej Szkoły 2019 r. w rankingu Perspektyw
Koncert Talentów i Dzień Patrona Szkoły

2020 r.

Otrzymanie tytułu Brązowej Szkoły 2020 r. w rankingu Perspektyw
90 lat minęło… czyli Koncert Talentów z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

  

Dyrektorzy Szkoły:

Michał Małuja (1930-1935) 
Janina Jarzyńska (1935-1939) 
Joanna Ostrowska (1939-1940) 
Mieczysława Pietrusiewicz (1940-1952) 
Celestyna Chrzanowska-Pawłowska (1952-1954) 
Matylda Bitner (1954-1962) 
Zofia Woźnicka (1962-1972) 
Jadwiga Bednarczyk (1972-1984) 
Jan Wulkiewicz (1984-1992) 
Marian Popis (1992-2002) 
Dorota Skalińska (2002 - 2007)
Agnieszka Ścieglińska (2007 - ...............)

 

Wicedyrektorzy Szkoły

Julian Mazur (...-1969)
Jan Lorenc (1969-1975)
Wiesława Turecka (1975-1979)
Stanisław Kopeć (1979-1980)
Danuta Grabowska (1980-1981)
Anna Porębska (1981- 2002)
Jolanta Wojcieszek (2002 - 2003)
Agnieszka Ścieglińska (2003 - 2004) 
Elżbieta Ratuszyńska (2004 - 2007)
Ewa Woch (2007 - 2008)
Marta Gajda-Bławat (2008 - 2009)
Magdalena Parzonko (2009 - 2010)
Michał Deja (2010-2011)
Magdalena Parzonko (2011-2012)
Teresa Ciepły (2012-2016)
Emilia Sowa (2016 - 2019)
Katarzyna Siebyła (2019 - 2020)
Mariusz Wesołowski (2020 - ...........)

 

ZNANI UCZNIOWIE I ABSOLWENCI
I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

 

Maciej Bargiełowski wicedyrektor Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu, wicedyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie, wicedyrektor Teatru Muzycznego Roma w Warszawie

Arkadiusz Burski śpiewak operowy (Szwajcaria)

Petronela Duda dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu

Krystyna Dzierżanowska kurator oświaty w Radomiu w latach 1991-1994

Cezary Filipowicz pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik wyprawy na Spitzbergen

Maria Fołtyn polska śpiewaczka i reżyser operowy, założycielka Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki ,Honorowa  Obywatelka Radomia

ZofiaGórska–Romanowicz autorka wierszy pisanych w obozach Ravensbruck i Neu Rohlau pisarka, tłumaczka, współprowadząca wydawnictwo Libella, polską księgarnię i galerię sztuki współczesnej w Paryżu, zasłużona dla kultury polskiej  

KatarzynaJanczewska-Sołonko pracownik naukowy Biblioteki Narodowej, pedagog, muzykolog, prowadzi pionierskie badania dotyczące historii polskiej fonografii 

 

JolantaJastrzębska-Jankiel artysta plastyk 

Helena Kisiel dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu

Tomasz Kowalczewski dziennikarz Programu III Radia Polskiego

Małgorzata Kunc finalistka II edycji programu „Idol”

Halina Kurkowska profesor językoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Barbara Kutkowska Wiceprezydent Miasta Radomia

ElżbietaLesiak Węgrzycka artysta plastyk 

Halina Najda poetka

 

Ewa Nakonieczna poetka

Ewa Nawrot dyrektor Domu Kultury „Obozisko”

Anna Nowacka –Duda dziennikarz

Bożenna Pasik- Duncan profesor matematyki Uniwersytetu Kansas, USA

Barbara Polakowska artysta fotografik Fotoklubu RP, fotograf dokumentalista Muzeum Wsi Radomskiej

Wanda Polakowska-Szczawińska pisarka i działaczka emigracyjna 

Marian Popis poseł na Sejm X kadencji, mazowiecki wicekurator oświaty

Waldemar Różycki sekretarz Urzędu Miejskiego w Radomiu

Bożena Stobiecka dyrektor IV LO im.dra T.Chałubińskiego w Radomiu

Maria Magdalena Szostak profesor chemii Politechniki Wrocławskiej 

Barbara Szubińska artysta plastyk

Krystyna Joanna Szymańska artysta plastyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu  

Krzysztof Tadej dziennikarz TVP

Ewa Ulikowska-Janecka (Matacka) dziennikarz „Polityki” w latach 60.-80. 

Mirosław Żelazny profesor filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.