Misja Szkoły

Misją naszej szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu - jest wyposażanie uczniów w gruntowną wiedzę, właściwe przygotowanie ich do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Wspieramy każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Dokładamy wszelkich starań aby przygotować uczniów do zdania egzaminów maturalnych na najwyższym możliwym poziomie.

Młodzież naszego liceum kształci się zgodnie z zainteresowaniami pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki, a programy nauczania dobieramy z rozmysłem i realizujemy zgodnie z ich harmonogramem.

Każdy uczeń jest dla nas ważny i każdemu pomagamy w osiągnięciu sukcesu. W wymierny sposób wyrównujemy szanse edukacyjne naszych wychowanków poprzez umiejętne rozpoznawanie ich potrzeb, indywidualizowanie wymagań, stosowanie aktywizujących metod pracy, motywowanie do pogłębiania wiedzy, stosowanie zasad zrozumienia i konsekwencji, realizację zajęć wyrównawczych. Całą społecznością szkolną tworzymy miłą i rodzinną atmosfery oraz budujemy poczucie bezpieczeństwa. Otaczamy opieką młodzież z trudnych środowisk. Uczniowie objęci są także opieką pedagogiczną, psychologiczną i medyczną.

Poprzez liczne koła zainteresowania kreatywnie pobudzamy aktywność naszych uczniów stwarzając możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze, pomagając w optymalnym przygotowaniu do olimpiad, konkursów i zawodów, poszukując i odkrywając drzemiące w podopiecznych talenty oraz stwarzając warunki do ich rozwoju i wykorzystywania. Pomagamy rozpoznawać predyspozycje zawodowe. Efekty nauczania potwierdzają wysokie miejsca zajmowane przez naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym włączając się w różnego rodzaju kampanie, akcje społeczne, realizując projekty badawcze. Zachęcamy młodzież do pracy na rzecz innych poprzez działalność wolontariatu.

W szkole naszej realizowane są programy i projekty unijne, dzięki którym uczniowie przygotowywani są do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Unii Europejskiej.

Ważną rolę w życiu liceum odgrywają rodzice, którzy wspólnie z nauczycielami i uczniami uczestniczą w tworzeniu renomy szkoły.

 

Sylwetka absolwenta szkoły

Proces edukacyjno-wychowawczy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu ma na celu ukształtowanie, dojrzałego człowieka, wyposażonego w podstawową wiedzę ogólną o określonej postawie moralno-społecznej.

Zgodnie z założeniami absolwent posiada poziom wiedzy przewidzianej programem nauczania ze wszystkich przedmiotów i dąży do dalszego rozwoju intelektualnego. Jest przygotowany do podjęcia dalszej drogi kształcenia. Umiejętnie posługuje się zdobytą wiedzą. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, efektywnie współdziała z innymi ludźmi w różnych obszarach. Wyraża życzliwość, szacunek i jest tolerancyjny wobec innych. Cechuje go odpowiedzialności i umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich działań. Jest przygotowany do odbioru dóbr kultury na odpowiednim poziomie oraz do rozwijania własnej twórczości i talentów.

Reprezentuje określoną postawę społeczną. Jest otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, dba o kulturę języka ojczystego, zna języki obce, kultywuje tradycje rodzinne i patriotyczne. Ponadto, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć oraz posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Odważnie reaguje na zło, przeciwstawia się niesprawiedliwości i nałogom, odpowiedzialnie korzysta z zasobów środowiska naturalnego. Czuje się obywatelem Polski, Europy i świata. Jest człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

Dąży do rozwijania określonych cech charakteru i osobowości, takich jak: uczciwość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru.

Wypracowuje w sobie postawę projektowania i osiągania realnych celów osobistych i zawodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym wobec innych absolwentów szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego wykształceniem i wychowaniem.

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Zaprasza

mgr Agnieszka Ścieglińska

tel. (48) 36 276 55

fax. (48) 36 276 56

e-mail: lo1@radom.pl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.